පිළිතුර ලැබුනා පිළිතුරු පසුව එවමි – මෙයට, ඇල්කෙමියා…..

ආචාර්ය මැදපිළිවෙත තුමා වෙත,

ඔබ එවූ පිළිතුර ලැබුණා. එයට තුති… මේ දවස්වල හරිම බිසී… සතියක් කල් දෙන්න… ඔබතුමාට පිළිතුරක් එවන්නම්….

සියළු දෙනා හොඳින් ඇතැයි සිතමි….

සෙස්ස පස්සට,

ඔබට බුදු සරණයි.

මීට

ඇල්කෙමියා.

One thought on “පිළිතුර ලැබුනා පිළිතුරු පසුව එවමි – මෙයට, ඇල්කෙමියා…..

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )